en5

en6 en1 en2  
Mermer je cenjen već hiljadama godina po svojoj prirodnoj lepoti, velikoj raznolikosti boja, lakoj obradi i visokom sjaju, zbog čega je postao najznačajniji građevinski materijal za oblaganje enterijera. Već dugo se koristi kao ključni element za potrebe uređenja i odličan je postavljen bilo gde i u bilo kom prostoru, jer odiše luksuzom.
Nastao je metarmofozom krečnjaka i dolomita.
Tekstura mermera zavisi od forme, veličine i ujednačenosti zrna koje mogu biti jedva vidljive pa do nekoliko milimetara. Za finu obradivost najpogodniji su oni čija je veličine zrna prečnika oko 1mm. Razlikuju se sitnozrni i krupnozrni mermeri sa nejednakom ili ujednačenom veličinom zrna.Različite primese mermeru daju određenu boju: ugljene materije daju mermeru plavičastu, sivu ili crnu boju. Oksid gvožđa daje žutu ili crvenu boju. Bez primesa su mlečno bele boje, a od primesa mogu biti najrazličitije obojeni, i to jednobojno ili šareno. Lepo i lako se obrađuju, odlično glačaju i poliraju. Ako su pigmenti organskog porekla izloženi atmosferiliju brzo blede, pa se mora voditi računa pri izboru materijala za spoljnu obradu. U vidu primesa u mermeru mogu se naći: kvarc, liskun, epidot, klorit, grafit. Dodavanje bojenih sastojaka u mermer utiče na njegov lepši i atraktivniji izgled, kao što je učinjeno na mermeru iz Pantelikona dodavanjem sadržaja od 0.12% limonitske primese, čime se dobila boja slonove kosti. Ukoliko mermeri sadrže ljuspice liskina zovu se eiplini, a sa primesama serpentima ofikaleiti.
   
nazad www.kamenorezacnestor.com webogi@gmail.com