2 1  
Kod fotokeramike, digitalno obrađena fotografija naših najmilijih, se jednostavnim postupkom lepi na površinu keramičke pločice željenih dimenzija i peče u pećima na temperaturi preko 850°C da bi porcelan upio sliku. Takođe, keramičke pločice je moguće izrađivati u boji, dok to nije slučaj sa graviranim.
Keramičke pločice traju u neizmijenjenom stanju nešto kraće od graviranih, iako se i taj period meri desetinama godina. Loše pripremljena fotokeramika za pečenje u mnogome skraćuje njen vek trajanja a ovo se naročito odnosi na pločice koje nisu prošle kompletan kvalitetan proces izrade. Fotokeramika je nešto jeftinija u odnosu na gravirane slike.
nazad www.kamenorezacnestor.com webogi@gmail.com