s45

Vreme izrade spomenika je do trideset dana (30)

od potpisivanja datuma ugovora.

A za hitne intervencije montaža po dogovoru.

U danu postavljanja obavezno je prisustvo stranke da se uveri u kvalitet izrade i da primi radove.

 
     
nazad
www.kamenorezacnestor.com
webogi@gmail.com