s44

Postavljanje spomenika ja zahtevan posao koji mora da zadovolji nekoliko uslova.
Prvi su vremenske prilike ili ne prilike.
Naj optomalniji uslovi su od početka marta do kraja novembra.
Postavljanje se vrši radnim danima 07-14h na gradskim grobljima ,
a na seoskim grobljima može i vikendom

 

 
     
nazad
www.kamenorezacnestor.com
webogi@gmail.com